Αποθετήρια

Επισκεφτείτε τα τρία Τοπικά Αποθετήρια Μουσικών Οντολογιών (ΤΑΜΟ) του έργου ή το Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείο (ΚεΜΚΑ).

Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου

Δείτε εδώ τα μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια από το ΤΑΜΟ «Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου» του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) του ΠΑΜΑΚ.

Συλλογή Ηχογραφημάτων Βασίλη Τσιτσάνη

Δείτε εδώ τα μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια από το ΤΑΜΟ «Συλλογή Ηχογραφημάτων Βασίλη Τσιτσάνη» του Εργαστηρίου Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αρχείο Παρτιτούρων Μίκη Θεοδωράκη

Δείτε εδώ τα μεταδεδομένα και ψηφιακά τεκμήρια από το ΤΑΜΟ «Αρχείο Παρτιτούρων Μίκη Θεοδωράκη» της Μουσικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» (ΜΒΕΛΒ) του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»


Δείτε εδώ τα ενοποιημένα μεταδεδομένα και τα ψηφιακά τεκμήρια από το «Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείο (ΚεΜΚΑ)».